سایر سبک های معماری

با گذر از سه سبک اصلی و پرطرفدار (مدرن ، کلاسیک ، نئوکلاسیک ) با توجه به گستردگی علم معماری و تنوع سبک های مختلف میتوان با توجه به خواسته و علاقه مشتری طرح های خاص  و مورد نظر آن را طراحی و اجرا کرد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم

  • سبک مینیمالیست
  • سبک روستیک یا روستایی
  • سبک ایرانی سنتی
  • سبک اسلامی و مراکشی
  • سبک صنعتی

و درصورت نیاز مشتری با طرح ها و سبک های دیگر طراحی کابینت و کمد انجام میشود